Saturday – 05/11/19

XBOOM Bluetooth Speakers: LG // Luggage: Autonomous // Jacket: Jachs NY // Sweater: Jachs NY // Denim: Jachs NY // Sneakers: Johnston & Murphy // Socks: Keep It Simple Socks